תחומי התמחות

  • תאגידים – בניית העסק והקמת התאגיד המשפטי ומימונו. הסכמי מייסדים, הסכמי שותפות ומסמכי ייסוד.
  • משפט מסחרי ועסקי – ליווי שוטף בחיי העסק: הסכמי רכישה והשקעה, הפצה, שיווק, הסכמים לעובדים בכירים והסכמי עבודה, הסכמי ייעוץ, ספקים וקבלני משנה, הסכמי אי תחרות, סודיות, הסכמי שיתוף פעולה וכו’.
  • הסכמי השקעה בחברות וגיוס הון פרטי וציבורי.
  • מקרקעין – הסכמי רכישת ומכירת מקרקעין, הסכמי השקעה ושותפות, קבוצות רכישה, הסכמי שכירות מימון.
  • ליטיגציה והתדיינות משפטית - סכסוכים בין בעלי מניות ושותפים, הפרות הסכמים, יחסי עבודה, מקרקעין ובנייה, בוררויות.
  • הסכמים בינלאומיים.
  • הון אישי ומשפחה.